A Fény Oszlopai

szabadkőműves-páholy

Search
Search Menu

Szabadkőműves viccek

A főmester meglátogatja az egyik páholyt és meglepődik milyen kevesen vannak a munkán. A munka végeztével panaszkodik a szertartásmesternek:
Nagyon kevesen voltak a mai munkán, talán a testvérek nem tudták hogy jövök?” Hát én nem mondtam nekik” mondja a szertartásmester, és hozzáteszi „De úgy látszik kiszivárgott valahonnan a hír.”


Egy ember bemegy a kisvárosi postába, és beszélgetni kezd a pultossal. A beszélgetés közben szóba kerül a szabadkőművesség témája is. Az ember elkezdi kritizálni a szabadkőműveseket, és megkérdezi a pultost, szeretne-e egy jó viccet hallani róluk? Erre a pultos azt feleli hogy ő is szabadkőműves, valamint a sorban álló következő ember is és a többi pultos is a postában.
Továbbra is el akarod mesélni ezt a viccet, öt szabadkőműves jelenlétében?” kérdezi a pultos.
Igen, de csak ha nem kell ötször megismételjem.”


Az idős Szabadkőműves az Örök Keletre költözik. Bemutatkozik Szent Péternek, aki megkérdezi, melyik páholyból jött. Büszkén közli vele hogy a „Karpe diem 857”-es páholyból.

„Gyere velem, mutatok valamit ami érdekelni fog.” mondja neki Szent Péter és elvezeti a mennyországi páholyba! Ez egy végtelen folyosó volt, aminek falai végig órákkal voltak borítva. Minden óra alatt egy kis fémlemez volt, amiben egy-egy páholy neve volt belevésve. Mindegyik óra különböző időt mutatott.

A Szabadkőműves megkérdezi: „Miért van más idő mindegyik órán?” Szent Péter megmagyarázza neki hogy az órán csak akkor mozdul meg a mutató, ha valaki abban a páholyban hibásan csinálja a rituálét. Hosszas nézelődés után a Szabadkőműves megkérdezi: „És hol van a mi páholyunk órája?”

A ti órátok a konyhában van! Szükségünk volt egy új ventilátorra!” feleli Szent Péter.


A postás egy postaládában egy levelet talál, amin a címzettként az áll hogy ISTEN. Mivel a boríték nyitva volt, a postás elolvasta a levelet, amiben egy szegény ember 50.000 Ft-os segítséget kér az Istentől.

A postás, aki szabadkőműves volt, elvitte a levelet a páholyába, és testvéreitől segítséget kért, hogy gyűjtsék össze ezt az összeget a szegény embernek. A testvéreknek 25.000 Ft-ot sikerült összegyűjteni, amit egy páholy pecséttel ellátott borítékba raktak, amit a postás másnap berakott ugyanabba a postaládába.

Egy pár nap múlva egy újabb, Istennek címzett levelet talál, amit kinyit és olvasni kezd:

Köszönöm a segítséget Isten, de máskor a Rózsakeresztesek által küldd a pénzt, mert ezek a Szabadkőművesek leszedték a felét!”