G.OratorA szabadkőműves páholy egyik tisztségviselője a szónok. “Az orátor szónok, szószóló és szakértő egyszemélyben, a rendet, az írott és íratlan szabályokat értelmezi és igyekszik magyarázatot találni a lehetséges okokra.” – olvasható a G.Orator.Info mediaportál nyitólapján. Az Orator feladata útmutatásokkal köszönteni az új testvéreket avatásuk alkalmával.

Ilyen útmutatások következnek.

 

I. műhelyben

Hagyományunk szerint a szónok pár szóval, szabadkőműves gondolatokkal, útmutatásokkal köszönti az újonnan beavatott testvéreket. Nekem is kötelességem felhívni a figyelmeteket, hogy a ma átéltek alapján értékeljétek át eddigi életeteket, világképeteket.

Mintegy 20 évvel ezelőtt Győrben jártam, ahol egy lelkes kultúrház igazgató kezembe nyomott néhány papírlapot, idézetekkel, jegyzetekkel, keleti bölcsességekkel, amiket aztán elolvastam, majd elsüllyesztettem egy fiók mélyébe, de tegnap, amikor tépelődni kezdtem, milyen szavakkal köszöntselek titeket, véletlenül kezembe akadtak. Mintha valami felsőbb hatalom irányított volna, hogy éveken át megőrizve, eljuttassam hozzátok ezeket a feljegyzéseket, melyek itt és most az események alapján különös értelmet nyertek.

Kezdjük egy japán közmondással: „Ez a nap nem akármilyen nap, ez hátralevő életed első napja.” Látszólag közhely, de nagyon is hangsúlyozza, hogy mostantól tudatosabban kell figyelnetek a világot és máshogyan.

Következzék egy kínai mondás, ami akár iménti vándorlásaitokra is utalhat:

„Mielőtt nekifogsz a világot megváltoztatni, kerüld meg háromszor a saját házadat.”

A másik idézet viszont a kőműves inasok magatartására figyelmezet, hogyan kell egy páholyban viselkedniük: „Mielőtt szólnál, vizsgáld meg magadban: igaz-e, fontos-e és jóindulattal akarsz-e szólni.” Hiszen: „Mindig az az erősebb, aki nem tombol, hanem mosolyog.” Mintha a kőművesek szeretetére utalna a folytatása is: „A mosoly a legrövidebb távolság két ember között.”

És hogy érdemes elindulni ezen az úton, néhai testvérünk Walt Disney biztatását idézem a gyűjteményből: „Minden álmunk valóra válik, ha van bátorságunk a nyomukba eredni.”

Most persze türelmetlenül toporogtok, gyorsan szeretnétek elérni a célt, de nyugalom, az idézetek közt az egykori szabadkőműves, Abraham Lincoln üzeni nektek: „Kapkodással semmi értékes nem nyerhető.”

Végezetül egy a türelemről szóló kínai közmondással bocsátalak kőműves utatokra: „Ha egy zöld ágat tartasz a szívedben, előbb-utóbb rászáll egy énekesmadár.”

Örülök, hogy megtaláltam ezeket a régi följegyzéseket. Örülök, hogy megtaláltalak titeket, testvéreim.


II. vakolóban

Felületes szemlélődő azt hinné, hogy ez itt egy közönséges tojás, pedig a kozmosz jelképe. A héj két fele jelképezi az eget és földet, sárgája a napot, fehérjéje a holdat.

A férfit és a nőt, a jangot és a jint. Kultúrkörök szerint, ahogy nevezik. Mindig is az anyaság szimbóluma volt, a görögöknél viszont nem nélküli, androgün. Ahogy Platón meséli a Lakomában, egykor nem nélküliek voltunk és így túl erősek, ezért az istenek félelmükben kettévágtak minket, mint hajszállal egy tojást, azóta ki-ki keresi párját, ez a szerelem.

Az újjászületés jelképe is, a keresztény Húsvét szimbóluma, a feltámadt Krisztust jelképezi, de jóval korábban is tettek a sírokba tojásokat, ugyancsak a feltámadás szimbólumaként.

Nagy Sándor mamájának tyúkjai piros tojást tojtak, hogy hírét adják a világhódító születésének.A világ leghíresebb tojásai a Fabergé-tojások. A műkincsnek számító tojásokat III. Sándor orosz cár megrendelésére tervezte Peter Carl Faberge. A Christis aukciós ház pár évvel ezelőtti árverésén kilencmillió fontért kelt el az egyik. Hát ez nem abból a gyűjteményből származik, viszont nem is Kinder tojás, ami meglepetést tartalmaz.

Ez egy közönséges hímes tojás. (Csak nincs befestve.) A nálunk szokásos hímes tojásokat eredetileg termékenységvarázslat céljából készítették.

Te pedig most születtél újjá, mondhatnánk, most bújtál ki a tojásból.

Legyél persze óvatos, a magyar hagyományok szerint Lidérc (Ludvérc) is kikelhet belőle, ami már a fekete mágikus hatalom elérésének eszköze. Segít gazdájának a kincs keresésében. Szerintem ne így keresd a kincset, a rózsakeresztesek VITRIOL-ja ezek között a falak között sokkal szimpatikusabb. A VITRIOL rövidítés: Visita interiore terrae, rectificando invenies occultum lapidem. (Kutasd a föld belsejét, és tökéletesedve megleled a rejtett követ, a bölcsek kövét.)

Bízzál magadban, úgy, hogy fogyaszd el nyugodtan ezt a tojást.


III. Üdvözlet SzN

Kedves Testvérem, ezennel üdvözöllek Páholyunkban

Sötétségből a Fénybe… Amit az imént megéltél Testvérem, az annak volt a szimbolikus eljátszása: a sötétkamra pislákoló gyertyafényéből, a sötétben botorkáláson és az elemek próbatételein átvezetően előbb a kis, majd a teljes Világosságig… De ez a folyamat korántsem ér véget evvel, sőt csak most kezdődik valójában. Ezt a folyamatot az életedben, mindennapjaidban, szellemi-belső utadon is meg kell élned, hogy elérkezzél úti célodig: a belső világosságig – megvilágosodottságig.
Az életutad valami miatt felénk irányított, a Szabadkőművesség kapuja elé, majd be a Műhelyünkbe. Valamit kerestél, talán úgy érezted életedben is valamiféle sötétségben tapogatódzol és szeretnél valahonnan Fényt kapni, hogy lásd az utad és tudatosabban élhesd Életed. Most, hogy a Testvéri közösség befogadott és beavattunk Inas szakmánk misztériumaiba, segítő kezünk feléd nyújtjuk, megpróbálunk segíteni ezen a nehéz és rögös úton. De magát az utat neked kell bejárjad, nehéz munkával és fáradtságot nem kímélve.
Hiszen, maga a Fény Keresése a Fény megtalálásához vezető út, maga a Tapasztalás az igazi Tudás elnyerése, és a Szeretet gyakorlása a helyes irányba mutató Iránytű.
Mint ahogy Páholyunk jelmondata utal rá: A Fény felé rendületlenül!