A Fény Oszlopai

szabadkőműves-páholy

Search
Search Menu

A Szabadkőműves tagság feltételei

A szabadkőművességbe való felvétel ezekhez a feltételekez kötött:Szobor

  • Betöltött 24. életév.
  • Szilárd hit a Legfelsőbb Lényben* és elszántság arra, hogy Ön is megtartsa és kövesse az Általa kijelentett Törvényeket. A szabadkőművesség nem vallás, de támogatja tagjainak egyéni hitéletét és elvárja, hogy gyakorolják vallásukat.
  • Feddhetetlen előélet, egyenes jellem. Nem lehet a szabadkőművesség tagja olyan ember, akit bíróság, büntetőügyben, jogerősen elítélt. A szabadkőművesek tisztelik és betartják hazájuk törvényeit.
  • Hazaszeretet.
  • Önállóság. Rendezett anyagi háttér, mely lehetővé teszi – a tagsággal járó követelmények teljesítésén túl – az aktív jótékonyság gyakorlását.
  • Szilárd eltökéltség és belső vágy a szellemi, lelki, erkölcsi fejlődésre.
  • A felvételt kizáró ok, ha a felvételét kérő személy tagja olyan szervezetnek, mely hatóságilag nem elismert, vagy céljai a fenti elvekkel ellentétesek.

* A V.:E.:N.:É.:M.: avagy a Legfelsőbb Lény szinte minden vallásban egyedi módon értelmezhető; számunkra nem az az elsődleges, hogy az ábrahámi vallások valamelyikének (judaizmus, kereszténység, iszlám) Istenének tisztelőjéről vagy más vallás, illetve lelkiismereti meggyőződés követőjéről van-e szó, hanem az, hogy a jelentkező ne legyen ateista.