A Fény Oszlopai

Reguláris, János-rendi szabadkőműves-páholy

Progresszív

A Fény Oszlopai Páholy szellemisége progresszív, gondolatvilágában kiemelten a fejlődést, haladást és előrelépést kívánja elősegíteni.
A páholy tagjai úgy vélik, hogy a progresszív emberek a társadalmi haladásért dolgoznak.
A progresszív személy nyitott az új gondolatokra, új elképzelésekre.
A Fény Oszlopai Páholy tagjai úgy vélik, hogy a fejlődés lehetőségének megteremtése a legfontosabb tevékenységük.

Hagyományörző

A hagyomány fogalma magában foglalja a társadalmi, vallási, helyi és szervezeti kultúrát, cselekedeteket, szokásokat és normákat, amelyeket az egymást követő generációk adnak át egymásnak.
A hagyomány a felhalmozott tudásunkat, értékeinket és szokásaink jelentős részét foglalja magába.
A Fény Oszlopai Páholy a legjobb szabadkőműves hagyományokat kívánja feléleszteni, megőrizni, megvalósítani.

Támogató

A támogatás szabadkőművesek egyik legfontosabb tevékenysége.
A támogató az a személy, aki valamit anyagi vagy erkölcsi erővel védelmez, elősegít.
A támogató kifejezés jelent egyaránt jóakarót, védelmezőt, segítő, támaszt nyújtó személyiséget, pártfogót.
A szabadkőművesség egyik alapeszméje a filantrópia. A kifejezés jelentése emberbarát, jótékonykodó, a közösséget segítő személy. A Fény Oszlopai Páholy egyik fő eszméje a támogatás megvalósítása.

A Fény Oszlopai reguláris, János-rendi szabadkőműves-páholy a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozik.

Honlapunkon megismerkedhet a reguláris szabadkőművesség alapelveivel, páholyunkkal, tagjaink gondolataival, bepillantást nyerhet mindennapjainkba, valamint kapcsolatba is léphet velünk a [email protected] emailcímen.

A szabadkőművesség értékei

A szabadkőművesség az egyetemes emberi összetartozást, az emberek testvériségét hirdető szervezet
Feddhetetlenség

Feddhetetlenség

A szabadkőművesek önmaguktól elvárják, hogy az élet minden területén tisztességesen járjanak el, és bemutassák a szilárd etikai elveket.
Felelősek tartják magukat azért, hogy az évszázados hagyományaikat megőrizzék a jövő generációi számára

Barátság

Barátság

A szabadkőművesség lehetőséget ad a szabadkőműveseknek, hogy olyan életre szóló barátságot kössenek, amelyek túlnyúlnak a páholyon, lehetővé téve a szabadkőművesek számára, hogy új emberekkel kapcsolódhassanak össze.

Tisztelet

Tisztelet

A szabadkőművesek tiszteletben tartják a Mesterség tanításait, testvértársaik véleményét és személyiségét, és minden embert, függetlenül a származásától

Jótékonyság, Filantrópia

Jótékonyság, Filantrópia

A szabadkőművesek elvárják Önmaguktól, hogy az életben, ahol csak lehetséges emberbarátok, jótékonyak, a közösséget segítő filantrópok legyenek. A filantróp érzés megtalálható minden szabadkőműves gondolatvilágában.

Tolerancia

Tolerancia

A szabadkőművesek elvárják önmaguktól, hogy toleránsok legyenek, amely alapvetően türelmességet jelent mások véleménye, vallása, világnézete, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, illetve más egyebek iránt.
A szabadkőművesek számára a tolerancia a kölcsönös megértés és tisztelet alapja, egyfajta morális parancs. Nem jelenti azonban a másként gondolkodókkal való egyetértést vagy annak követését., csupán a másság létezésének elfogadását.

Feliratkozás Hírlevelünkre

Szabadkőművesek írták

Kazinczy Ferenc

Kazinczy Ferenc

író, költő, a magyar nyelvújítás vezéralakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja

„Én nekem a kőmívesség olly társaság, amely egy kis karikát csinál a legjobb szívű emberekből; melyben az ember elfelejti azt a nagy egyenetlenséget, amely a külső világban van; amelyben az ember a Királyt és a legalacsonyabb rendű embert testvérének nézi, amelyben elfelejtkezik a Világ esztelenségei felől, s azt látván, hogy minden tagban egy lélek, t. i. a jónak szeretete, dolgozik, öröm könnyeket sír, amelyben ki-ki igyekezik ember társainak nyomorúságát a szerint a mint tehetsége engedi, könnyíteni, amelyben ki-ki olvasni, tanulni, szerzetes atyjafiait munkái, írásai,
példái által tanítani tartozik; —
Az ilyes társaság nékem kedvesebb, mint amely aranyat, vagy olyas életet-hosszabbító orvosságokat csinál, hogy aki véle él, szem em láttára nyomorék koldussá lessz; amely non-sensekkel múlatja magát, ördögöket kíván segítségül, s több efféle haszontalanságok, esztelenségek, bolondságok körül forgolódik.

RUDYARD KIPLING

RUDYARD KIPLING

Író, költő, újságíró

(részlet)
"Ha végetért a munka,
Meggyúltak a pipák.
Szálltak föl az eszmék
S a füstkarikák.
Megvitattuk a vallást,
A tudományt, zenét,
Így ismertük meg egymást
És egymás Istenét.

És szót szóval cserélve
Ott ültünk mind, amíg
Pirkadt s a madárdal
Felharsant: hajnalig.
Búcsúztunk s ágyba tértünk,
De, míg ránk nem jött az álom
Krisztus, Mohammed és Shiva
Vitázott, mind a három.
A hon szolgálatában
Jártam a nagyvilágot.
Páholytól – páholyig
Követtem én a lángot;
A Föld sokféle táján
Viseltem a kötényt,
De lelkem oda vágyott
Hol megláttam a fényt.

És visszavágyom újból
Vitát, szóharcokat.
Úgy vágyom látni ismét
A régi arcokat!
Az ajtón túli székben
Az álmos templomőrt,
S az ajtón benti fényben
Meleg, testvéri kört.
Idekint: „vigyázz…” „alázattal kérem”
Odabenn: mindegyik egyformán
„Testvérem”.
A körző s a háromszög ontották a fényt,
Ott öltötték reám az inaskötényt…"

Szabadkőműves Gondolatok

A Fény Oszlopai Páholy tagjainak gondolatai, a páholy hírei

Kalendárium JANUÁR

Kalendárium rovatunk a fontos évfordulókat gyűjti össze egy csokorba, s hívja fel a figyelmet minden olyan a múltban történt dátumra, eseményre, amely a Szabadkőművesség történelme szempontjából fontosnak tűnik. Fontos megjegyezni, hogy a felsorolás nem teljes.

Kapcsolatfelvétel

Ha kérdése lenne, lépjen kapcsolatba velünk!
Fény Oszlopai Páholy

Lépjen kapcsolatba velünk