A páholy életének és sikeres működésének előfeltétele a tagság folyamatos gyarapodása. Több tucat érdeklődő jelentkezik be a honlapokra, számos ember írásos jelentkezést is beküld a megadott címekre. De a sokéves tapasztalat óvatosságra int minket, mert az érdeklődők jelentős része hamis, vagy téves elképzelésekkel keresi szövetségünket. Ezért igyekszünk felismerni az ilyeneket, illetve kellő felvilágosítással megvédeni magunkat és egyben szövetségünket a nem idevalóktól. Persze csalódás éri azokat is, akik önző gondolatokkal kívánkoznak közénk, majd nem találják meg azt, amit kerestek, és el-elmaradnak. Bizony, egy tévedésből belépő, majd távozó ember nekünk szintén kudarc.

Szövetségünk sem a polgári életben, sem személyes kapcsolatokban nem nyújt előnyöket tagjainak. Ha bárki ilyesmit vár szövetségünktől, jobb, ha be sem lép közénk. Sok érdeklődőt csábít az is, hogy megtudja ismertető jeleinket, a „titkainkat”, mert szövetségünk nem a nyilvánosság előtt működik, tehát titkos. Ha a titkok megismerésére irányuló kíváncsiság készteti arra, hogy körünkbe jöjjön, ismét csak azt tanácsolhatjuk, lépjen vissza szándékától, mert kíváncsiságát sohasem tudjuk kielégíteni.

De, kérdezheti Ön, ha a szabadkőművesség sem egyéni, sem társadalmi téren nem kínál előnyöket tagjainak, mi miatt lépnek be annyian a szabadkőművesek szövetségébe?

Erre a Szövetségünk alapelvei adnak választ:
A szabadkőművesség bölcseleti, emberbaráti és haladó intézmény. Tagjai a valódi emberség gyakorlására egyesültek és magatartásuk főelve és alapja a tiszta erkölcs. Tagjai tisztelnek minden igaz meggyőződést, őszintén hódolnak a lelkiismereti, vallási és szellemi szabadság alapelveinek és a munkát az emberiség parancsoló törvényének tekintik. A szabadkőművesek tehát az egyéni és társadalmi életet harmonikussá igyekeznek átalakítani, és azon dolgoznak, hogy a jó diadalmaskodjék a rossz fölött.

A szabadkőművesség sem nem vallási testület, sem nem politikai egyesület. Tiszteletben tart minden vallási és politikai meggyőződést és minden vallási és politikai vitatkozást kizár munkájából.
A szabadkőművesek kötelesek saját nemesbülésükön munkálkodni és egymást ebbeli törekvésükben támogatni.
A szabadkőművesség kárhoztat minden kényszert, mely a gondolat szabadságát veszélyeztetve, az emberiség haladásának útjában áll, s kárhoztatja a hit és gondolkodás üldözését, valamint mindazt, ami a felebaráti szeretettel ellenkezik.

Minden szabadkőművesnek kötelessége a közhasznú és jótékony tevékenység, a tiszta erkölcs ápolása a családban és a polgári életben, hasznos munkásság a közügyek körül és a haza szeretete.
A szabadkőművesség magyar egyesületének, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholynak, amelynek egyik fiókegylete a mi páholyunk, hatóságilag jóváhagyott alapszabályai vannak. A szabadkőművesség tehát nem titkos egyesület, és mint intézmény sem titkos; törekvését, elveit, céljait mindenki megismerheti. A titok, melynek megtartására magát a szabadkőműves kötelezi, csupán a kölcsönös felismerésre és a nézetnyilvánítás bizalmas voltára vonatkozik.
Aki az emberek közt emelt korlátokon, a nemzetiség, vallás, vagyon, társadalmi állás, szellemi képesség és politikai érdekek által épített választófalakon nem tud felülemelkedni, maradjon tőlünk távol, mert nem fogja magát jól érezni körünkben.

A páholy nem klub, melyben havi vagy évi díjával ki-ki megváltotta kötelességeit. Mi ugyanegy eszmének egyenlő képviselői vagyunk, egyenlő kötelességekkel. Köztünk csak az ér valamit, aki dolgozik és rendszerint csak annyit ér, amennyit dolgozik.

Vegye fontolóra hogy egyikünkben-másikunkban, akit közöttünk megismerhet, emberi gyarlóságokat is felfedezhet, és ha fel is veszünk közénk valakit, akinek erre nem méltó voltát előre nem voltunk képesek kikutatni vagy felismerni, nem dobjuk ki körünkből, hanem inkább igyekszünk őt javítani, felvilágosítani, szövetségünkhöz méltóvá tenni. Azért figyelmeztetjük Önt hogy jó előre gondolja meg, képes lesz-e a tévelygőket szeretettel vezetni, az elbukottat támogatni, a megmenthetetlennek tűnőt megmenteni.


Kérdése van? Szeretne velünk kapcsolatba lépni?

Regisztráljon honlapunkon! (A regisztrációs formula – feliratkozás honlapunkra, hírlevelünkre – honlapunkon legalul található)

Írjon nekünk! 

[email protected] vagy [email protected]

Adatvédelmi tájékoztató megtekintése

 

Amennyiben szeretne többet tudni arról, hogyan csatlakozhatna a Fény Oszlopai Páholyhoz, kérjük kattintson ide: Kapcsolatfelvétel – A Fény oszlopai (fenyoszlopai.hu)