A Fény Oszlopai szabadkőműves-páholy 2010. december 21-én alakult meg. Első rituális munkánkat 2011. január 11-én tartottuk meg. Páholyunk a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védnöksége alatt dolgozik és egyike a legfiatalabb szabadkőműves testületeknek Magyarországon.

Tagjai maradéktalanul elkötelezettek a magyar szabadkőművesség, és a reguláris János-rendiség törekvéseinek előmozdításában.

Karitatív munkásságunk elsősorban a hajléktalanok segítésében nyilvánul meg.