Fény Oszlopai PáholyA Fény Oszlopai reguláris, János-rendi szabadkőműves-páholy a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy védelme alatt dolgozik. Honlapunkon megismerkedhet a reguláris szabadkőművesség alapelveivel, páholyunkkal, és – amennyire szabályaink engedik – bepillantást nyerhet mindennapjainkba, valamint kapcsolatba is léphet velünk.