A Fény Oszlopai szabadkőműves-páholy 2010. december 21-én alakult meg. Első rituális munkánkat 2011. január 11-én tartottuk meg. Páholyunk a Magyarországi Jánosrendi Symbolikus Nagypáholy védnöksége alatt dolgozik, és egyike a legfiatalabb szabadkőműves-testületeknek Magyarországon. Tagjai maradéktalanul elkötelezettek a magyar szabadkőművesség, és a reguláris János-rendiség törekvéseinek előmozdításában.

Karitatív munkásságunk elsősorban a hajlék nélkül élők segítésében nyilvánul meg.