A “testvér” fogalma a szabadkőművességben

Manapság a férfiaknak nehéz úgy találkozniuk, hogy az lehetővé tegye számukra a valódi és tartós baráti kapcsolatok kialakítását. Profán életútunk, családunk igényei nagyban megnehezítik a valódi baráti kapcsolatok megalapozását, fenntartását. A szabadkőművesek mégis közös meggyőződéseken, tapasztalatokon nyugvó kapcsolatokat igyekeznek kialakítani egymással. Mindez létrehoz egy olyan köteléket, amely gyakran meghaladja a szokásos rokonsági kötelékeket, spontán kapcsolatokat.

Szerző: devbox | Közzétéve: telt el a közzététel óta

A SZABADKŐMŰVESSÉG

Érdekes könyv jelent meg néhány éve orosz nyelven (*) Szentpéterváron az EURASIA könyvkiadónál. A könyv címe: SZABADKŐMŰVESSÉG (történelem, szimbólumok, kérdések), szerzője Luis Miguel Martinez Otero. Az alábbi tanulmány az említett könyv részletei alapján készült, a könnyebb érthetőség kedvéért a magyar olvasó számára kissé átdolgozva a szöveg szószerinti fordítását, de az eredeti tartalmat mindvégig tiszteletben tartva.
(tovább…)

Szerző: Editor | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Szabadkőműves Páholy

A Szabadkőműves Páholyban

A Szabadkőműves Páholyban   Az este, ahogy beléptem a pétervári éjszakák mögött van még egy éjszaka van még egy sötétebb éjszaka van még egy sötétebb sötét van akár a mély bársonyok csatornalejárók fölmeredő csonkján A koponya szemüregén át városok fényei, világvárosok fénye csordul a fekete asztalon derengő koponya szemüregéből Nemléten Bővebben……

Szerző: devbox | Közzétéve: telt el a közzététel óta
KIpling

Rudyard Kipling – Anyapáholyom

Ott volt Rundle felügyelő, / Meg Dorkin fegyházügyész; / Beazelay a könyvelő / és Blake karnagy-zenész. / Ackman – főtiszt a megyén – / Állt a páholy keletén / És – kis boltja volt a faluszélen – / Trenjee Aduljee volt korban az élen. / Idekint: „vigyázz…” „alázattal kérem” / Odabenn: mindegyik egyformán / „Testvérem”. / A körző s a háromszög ontották a fényt, / Ott öltötték reám az inaskötényt.

Szerző: devbox | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Kazinczy Ferenc

Kazinczy Ferenc – DAIMONIA

A’ K***ség titkait homály
‘S ált-hathatatlan köd borítja-bé;
Ha bár a’ ködből tűz tsillámlik is.
Lidértz tűz! melly a’ merész Kémlelőt
Posványra tsalja tsillogásival. —
Nem kandikáltam én ezek között,
Hogy, résre jutván, lássam a’ sarus
i Hierophanta mint ád kéz-fogást,
‘S bodros Xylonnyát mint övedzi-fel; —
‘S azt, a’ mit a’ vak bíbozásnak hív: —
De kandikáltam még is; bátor a’
Dágványba süllyedtt számos Kémlelők’
Sírása ‘s a’ nagy mastyx-pattogás
Egyéb tanátsot adhatott vala. …

Szerző: Editor | Közzétéve: telt el a közzététel óta