Ima! Szállj fel, lélek, a mindennapok taposómalmából más szférákba, amelyekbe a hit vezet el. Ismerd meg a magad eszével és az önálló gondolkodás segítségével a teremtő, vezető és megtartó hatalmat.Teremtő Urunk, aki hatalmaddal irányítod a csillagokat, Téged dicsérünk, Téged akarunk megismerni; a forma kalodája, amely a gyermeki lelkeket kiemeli a materiális gondolatok birodalmából, ne legyen számunkra kényszer. Mert a világon mindenütt érezzük hatalmas munkádat; magunkba nézve látjuk a Te erődet, amelyből minden származik. Az élettelen és az élő természet, a csillagok járása, az áldott napsütés a Te hatalmad jelei, a Te lényed látható kikristályosodásai. Világegyetem ura, műveidet évezredek hirdetik; Zeusz a görögök Olümposzán; áldást hozó Ízisz Egyiptomban; az indusok Brahmája, a perzsák napistene, az Iszlám hatalmas Allahja, Jézus, az engesztelő szeretet Istene, aki emberként meghalt a keresztfán.

Mindig ugyanaz az erő, amelyet különbözőképpen imádunk; az egyes népek, a szokások és a műveltség szerint más és más formában jelentkező azonos törekvés, hogy a teremtés és a lét örök felfoghatatlan nagyságát megfogható formába kényszerítsék. Te, aki megteremtetted az emberi szellemet, vezess minket előre az igazi megismerésben, a gondolkodás megnemesítésének munkájában. Egy és ugyanazon szeretetben egyesülve, hadd dicsérjék népeid mindenkor a Világegyetem Urát!

Habsburg-Lotaringiai Rudolf Koronaherceg hagyatékából (1885)