Minden közösség életében eljöhet, eljön egy pillanat, amikor döntenie kell, hogy milyen úton haladjon tovább. A továbblépés nem könnyű feladat, különösen, ha a közösség tagjai egyféle válságként élik meg a kialakult helyzetet. Ilyen helyzetben van a Fény Oszlopai páholy napjainkban. Ezért a páholy tagjai úgy döntöttek, hogy „elvonulnak” magukba néznek és megbeszélik, hogyan tovább. Az alábbi írás egyfajta gondolatébresztő – „vonalvezető” -ehhez az elvonuláshoz, segítség a közös gondolkodáshoz.

 

Mi a közösség?

A közösség egy olyan emberi csoport, amelyben az emberek valamilyen közös kötődéssel rendelkeznek. Ez lehet például valamilyen téma iránti közös érdeklődés, vagy egy közös értékrend. 

A közösségek fontos szerepet játszanak az emberek életében, hiszen segítenek az embereknek kapcsolódni egymáshoz, támogatást és elfogadást találni, és új dolgokat tanulni és fejlődni.

A közösség fontos jellemzői, hogy tagjai

 • egymással közös célokat és értékeket vall(hat)anak,
 • olyan emberekkel találkozzanak, akik hasonlóak hozzájuk és lazábban, vagy akár szorosan tartsák egymással a kapcsolatot,
 • biztonságban érezhetik magukat, mert elfogadást és támogatást találhatnak.
 • személyes fejlődésük során új dolgokat tanulhatnak, fejlődhetnek.

A közösségek létrejötte és jó működése fontos a társadalom számára, ugyanis a közösségek segítenek a társadalom összetartásában és erősítésében.

Milyen egy jól működő közösség?

Egy jól működő közösség olyan csoport, amelyben az emberek elfogadva érzik magukat, és ahol számukra értékes kapcsolatokat építhetnek ki egymással.

Egy jól működő közösség olyan, amelyben a tagok érzik, hogy tartoznak valahova, hogy fontosak és hogy számítanak a véleményük. Egy ilyen közösségben a tagok támogatják egymást, segítenek egymásnak és együttműködnek egymással.

 

A jól működő közösségek legfontosabb jellemzői

A közösségnek

 • egyértelmű célja kell legyen, amely összekapcsolja a tagokat,
 • biztosítania kell a tagok számára az összetartozás érzését,
 • biztonságosnak kell lennie a tagok számára, hogy szabadon kifejezhessék magukat.

 

Egy jól működő közösség felépítéséhez szükséges lépések

 1. A célközönség tagjainak megtalálása. 
 2. Annak meghatározása, hogy mi az, ami összeköti a közösség tagjait
 3. A közösség tagjainak “összehozása” (Egymással történő alapos megismertetése)
 4. A közösség céljainak és értékeinek egyértelmű meghatározása.  
 5. A közösség biztonságos és elfogadó környezetének kialakítása. (Ez azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani az összes tagot, függetlenül az identitásuktól, véleményüktől vagy hátterüktől.)
 6. A közösség tagjai számára meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy
  1. egymást támogatni tudják,
  2. nyíltan megoszthassák egymással gondolataikat, érzéseiket és tapasztalataikat.
  3. a közösségen belül és azonkívül hatékony, nyílt, őszinte kommunikációval kapcsolódhassanak egymáshoz és a környezetükhöz.
  4. aktív és állandó résztvevői lehessenek a közösségnek,
  5. egymást meghallgathassák, (A közösség minden tagjának lehetősge és kötelessége, hogy figyelemmel kísérje a visszajelzéseket.

A közösség kialakítása és fenntartása alatt minden tagnak tudomásul kell vennie, hogy a közösségek kiépítése időbe telik. Nem várható el, hogy a közösség azonnal sikereket fog elérni. A közösség építésén folyamatosan kell dolgozni. .

 

Közösségszervezés

Lehetséges, hogy egy közöség spontán módon alakuljon meg, de a közösség tartós fejlődéséhez szükség van a tudatos közösségszervezésre. Ehhez rendkívül fontos, hogy a közösség olyan vezetőt válasszon a maga számára, amely karizmatikus vezetőként képes arra, hogy a közösséget összekovácsolja, az együttműködést, a közös kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat fenntartsa.  

 

A közösségszervezés az a folyamat, amely során az azonos érdekkel rendelkező emberek közös csoportja kialakul, létrejön a kölcsönös előnyökön alapuló érdekközösség.

A közösség tagjai az érdekeik megjelenítése, érvényesítése során szabadon nyilváníthatnak véleményt, javasolhatnak megoldásokat a különféle, a közösség életében felmerülő kérdésekben.

A közösség tagjai általában – azonos érdekeik alapján – egyezségre törekeszenek, azonban ezen törekvésük során előforduló konfliktusok esetében felvállalják saját véleményüket. Ezért szükség van egy közösségszervező szakemberre, akinek a feladata a közös kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok moderálása, az egyezségre törekvés, a közös érdekek érvényesítése.

Ehhez a közösségszervezés számos eszközét és módszerét használják fel. Elsősorban a személyek közötti kétirányú, nem technikailag közvetített személyes kommunikációt. (személyes találkozók, beszélgetések stb.) Másodsorban a technikailag közvetített személyek közötti kommunikációt. (pl. Írásos, vagy elektronikusan közvetített kommunikációt. Pl. online találkozók, email stb.)

 

A szabadkőműves közösség alapelvei

 

Tekintettel arra, hogy a szabadkőműves közösség egy olyan zárt, jó hírű és szabad férfiakból álló, hagyományőrző testvéri közösség, amely a szabadkőművesség elvein alapuló erkölcsi rendszerben él és dolgozik, szimbólumokban fejezi ki önmagát, ezért fontos, hogy a közösség tagjai a különböző szimbólumokon, értékeken ugyanazokat a fogalmakat értsék.

 

Ennek keretében fontos megérteni, hogy 

 • a szabadkőművesek hisznek a világegyetem nagy építőmestere létezésében, azonban nem kötődnek semmilyen egyházhoz vagy valláshoz. 
 • a szabadkőművesek saját elvárásuk szerint minden ember iránt toleránsak, tekintet nélkül annak vallására, nemzetiségére, fajára vagy politikai nézeteire. 
 • a szabadkőművesek egyenlőnek tekintik egymást, függetlenül vagyoni vagy társadalmi helyzetüktől. 
 • Tekintettel arra, hogy a szabadkőművesek testvéreknek tekintik egymást, ezért úgy tartják, hogy kötelességük egymásnak szükség esetén segíteni.

A szabadkőműves közösségekről ismert mítoszok és legendák szerint a közösség léte nagyrészt a titkosságra épül. Azonban azt világosan látni kell, hogy nem titkos szervezetről van szó, hanem egy olyan erkölcsi közösségről, amely lehetőséget nyújt tagjainak arra, hogy erkölcsileg és szellemileg fejlődni tudjanak. A közösség célja, hogy tagjai erkölcsileg “nemesebbek” legyenek és érezzék magukat egy világméretű – globális – közösség tagjának. 

A szabadkőműves közösségek kiemelt célja, hogy segítsen a közösség tajainak abban, hogy jobb emberek legyenek. A fentiekből következik, hogy a szabadkőműves közösségnek jelentős hatása volt a történelemre, a társadalmak fejlődésére. 

 

Szólottam

Illusztráció: Crocus


0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatár helyőrzője

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük