Szónoki köszöntők

A szabadkőműves páholy egyik tisztségviselője a szónok. “Az orátor szónok, szószóló és szakértő egyszemélyben, a rendet, az írott és íratlan szabályokat értelmezi és igyekszik magyarázatot találni a lehetséges okokra.” – olvasható a G.Orator.Info mediaportál nyitólapján. Az Orator feladata útmutatásokkal köszönteni az új testvéreket avatásuk alkalmával.

Ilyen útmutatások következnek. (tovább…)

Szerző: Editor | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Liszt Ferenc

Vázlatok egy Mester-műhöz – Liszt Ferenc emlékének

Ziláltan ébredt. Fázott. Rázta a hideg. Felemelte a fejét – s csak ezt követően tudatosult benne, hogy a zongorának támaszkodva ébredt, tehát így aludt el, ruhában, kezében a toll. Három ütés hangozhatott el – gondolta hirtelen. Mert a gyertya pislákoló fénye tisztán és egyértelműen rajzolta ki a két mutatót. Elsőként a hosszút, mely épphogy elhagyva a tizenkettest, nyugodni látszott. És a rövidet, ami sziklaszilárdan mutatott a hármas szám felé.

Szerző: devbox | Közzétéve: telt el a közzététel óta

A fekete hattyú

Ha a rajzolat interaktív lenne, azzal kezdeném, hogy megkérdezzem, látott-e már valaki fekete hattyút. Azt gondolom, hogy a válasz zömében az lenne, hogy nem. Pedig fekete hattyú létezik, mégpedig Ausztráliában. Képzeljük el, mit gondolhatott az az angol tengerész, aki először megpillantott fekete hattyút! Ez az eset azért érdekes, mert rámutat a megfigyelésen alapuló tanulás rettentő korlátoltságára, hiszen csupán egyetlen megfigyelés is érvényteleníteni tud egy sok száz éve fennálló bizonyosságot, hogy a hattyú fehér.

Szerző: devbox | Közzétéve: telt el a közzététel óta

A barátság

A napokban valami miatt elgondolkodtam azon, mi is a barátság, és eltökéltem, hogy – a ti segítségetekkel – körüljárom ezt a távolról sem egyszerű témát. Az ember gyakran hiszi el, hogy egy adott személy adott körülmények között igazi baráttá vált. De az idő, a sors bármikor eszközölhetnek változásokat életünkben – az utjaink elágazódnak, a társadalmi, sőt, vagyoni helyzet más-más szintre helyezhet minket, embereket … És akkor mi történhet? Ama bizonyos barátság vagy kiállja a próbát, vagy sem! Netán kétféle barátság létezik? Egyik, amelyik csupán egy életkorszakban érvényes, egy másik, amelyik az egész életre szól? Nem tudom, de az igazság kiderítésére, vagy legalább megközelítésére a saját életem példáit elemezhetem.

Szerző: devbox | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Oszlopok

A fény harcosa egy kapu előtt áll, melynek két oldalán egy-egy hatalmas oszlop van. Az egyik a Félelem, a másik a Vágy oszlopa. A harcos ránéz a Félelem oszlopára, és ezt a feliratot olvassa rajta: „Ismeretlen és veszélyes világba lépsz be, ahol semmit sem ér, amit eddig tanultál.” A harcos ránéz a Vágy oszlopára, és ezt a feliratot olvassa rajta: „Ismerős világból lépsz ki, otthagyod mindazt, amit szeretsz, és amiért annyit küzdöttél.” A fény harcosa csak mosolyog, mert semmi sincs, ami elriaszthatná vagy magához láncolhatná. S mint aki tudja, mit akar, biztos léptekkel elindul a kapu felé, és belép rajta.

Szerző: devbox | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Szabadkőműves Páholy

A Szabadkőműves Páholyban

A Szabadkőműves Páholyban   Az este, ahogy beléptem a pétervári éjszakák mögött van még egy éjszaka van még egy sötétebb éjszaka van még egy sötétebb sötét van akár a mély bársonyok csatornalejárók fölmeredő csonkján A koponya szemüregén át városok fényei, világvárosok fénye csordul a fekete asztalon derengő koponya szemüregéből Nemléten Bővebben……

Szerző: devbox | Közzétéve: telt el a közzététel óta

A Negyedik Gyertya

A Negyedik Gyertya Tegnap még ott álltál szemben velem. A Szépség, Erő, Bölcsesség fénye Pislákolt arcunkon. A Mester megfordult – tette a dolgát, Jelbe rakta a műhely szerszámait. Tekintetünk egymásra tévedt. Nem értettük, miért nem láthatjuk, Amikor Isten meggyújtja a negyedik gyertyát. Ma már nem állsz itt szemben velem. A Bővebben……

Szerző: devbox | Közzétéve: telt el a közzététel óta
KIpling

Rudyard Kipling – Anyapáholyom

Ott volt Rundle felügyelő, / Meg Dorkin fegyházügyész; / Beazelay a könyvelő / és Blake karnagy-zenész. / Ackman – főtiszt a megyén – / Állt a páholy keletén / És – kis boltja volt a faluszélen – / Trenjee Aduljee volt korban az élen. / Idekint: „vigyázz…” „alázattal kérem” / Odabenn: mindegyik egyformán / „Testvérem”. / A körző s a háromszög ontották a fényt, / Ott öltötték reám az inaskötényt.

Szerző: devbox | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Kazinczy Ferenc

Kazinczy Ferenc – DAIMONIA

A’ K***ség titkait homály
‘S ált-hathatatlan köd borítja-bé;
Ha bár a’ ködből tűz tsillámlik is.
Lidértz tűz! melly a’ merész Kémlelőt
Posványra tsalja tsillogásival. —
Nem kandikáltam én ezek között,
Hogy, résre jutván, lássam a’ sarus
i Hierophanta mint ád kéz-fogást,
‘S bodros Xylonnyát mint övedzi-fel; —
‘S azt, a’ mit a’ vak bíbozásnak hív: —
De kandikáltam még is; bátor a’
Dágványba süllyedtt számos Kémlelők’
Sírása ‘s a’ nagy mastyx-pattogás
Egyéb tanátsot adhatott vala. …

Szerző: Editor | Közzétéve: telt el a közzététel óta